Spolu posilňujeme mediálnu gramotnosť!

MediaParents - projekt Erasmus+ zameraný na ďalšie vzdelávanie rodičov a pedagogických pracovníkov v oblasti mediálnej výchovy.

Databáza a mapa konzultantov MediaParent

E-learningová platforma a moduly

Materiály pre konzultantov MediaParent

Online vyhodnotenie študijných výsledkov