Stärka mediekunskap tillsammans!

MediaParents - Erasmus + -projekt för avancerad utbildning av föräldrar och pedagogisk personal i medieutbildning.

Databas och karta över MediaParent-konsulter

Plattform & moduler för e-lärande

Material för MediaParent-konsulter

Online utvärdering av läranderesultat