Accessibility Tools

Да повишим медийната грамотност заедно!

MediaParents - Еразъм+ проект за усъвършенстване на родители и преподаватели по медийно образование.