Да повишим медийната грамотност заедно!

MediaParents - Еразъм+ проект за усъвършенстване на родители и преподаватели по медийно образование.

База данни и карта на MediaParent консултанти

Е-обучение и модули

Материали за MediaParent консултанти

Онлайн оценка на резултатите от обучението