Accessibility Tools

Materiály pre konzultantov MediaParent

Tieto materiály sú zahrnuté ako zdroje v jednotllivých moduloch kurzov. Niektoré sú dostupné aj v upraviteľnom formáte po úspešnom absolvovaní testu pre konzultantov MediaParent.

Základný kurz

Tipy na úspešný večer pre rodičov
Top 5 tipov na večer pre rodičov
Usporiadanie nábytku
Výber témy a pozvánka
Pozvánka
Plánovací hárok - stretnutie pre rodičov
Organizačné vzory
Tipy na interaktívnu prezentáciu
Zákony o médiách
5 tipov na predchádzanie konfliktom

2-6: Mediálne návyky

Odporúčania pre rodičov založené na výskume (2-6)
Stratégie rodičovskej mediácie a postupy mediálnej výchovy
Stratégie rodičovskej mediácie a postupy mediálnej výchovy
Večer pre rodičov o mediálnych návykoch detí
Handout - Mediálne návyky (2-6 rokov)
Prezentácia - Mediálne návyky (2-6 rokov)
Formulár spätnej väzby
Pozvánka

2-6: Reklama a malé deti

Prezentácia - Reklama a malé deti (2-6)
Handout - Reklama a malé deti (2-6)
Pozvánka
Dotazník spätnej väzby
Plánovací hárok - večer pre rodičov

2-6: Mediálne postavy

Večer pre rodičov - Mediálne postavy (2-6)
Prezentácia - Mediálne postavy a malé deti (2-6)
Handout - Mediálne postavy a malé deti (2-6)
Pozvánka
Dotazník spätnej väzby

2-6: Hry/ kreatívna práca s médiami

Večer pre rodičov: Hry a kreatívna práca s médiami (2-6)
Prezentácia: Hry a kreatívna práca s médiami (2-6)
Handout: Hry a kreatívna práca s médiami (2-6)
Dotazník spätnej väzby
Plánovací hárok - stretnutie pre rodičov

7-12: Mediálne návyky

Stratégie rodičovskej mediácie a postupy mediálnej výchovy
Večer pre rodičov: Mediálne návyky detí
Prezentácia - Mediálne návyky detí (7-12)
Handout - Mediálne návyky detí (7-12)
Pozvánka
Plánovací hárok - večer pre rodičov

7-12: Reklama a deti

Prezentácia - Reklama a deti (7-12)
Handout - Reklama a deti (7-12)
Plánovací hárok
Pozvánka
Dotazník spätnej väzby

7-12: Mediálne postavy / celebrity

Večer pre rodičov - Mediálne postavy (7-12)
Prezentácie - Mediálne postavy a deti (7-12)
Handout - Mediálne postavy a deti (7-12)
Pozvánka
Dotazník spätnej väzby

7-12: Internet a veľké dáta

Prezentácia - Internet a veľké dáta (7-12)
Handout - Internet a veľké dáta (7-12)
Dotazník spätnej väzby

7-12: Sociálne médiá a okamžité správy

CVIČENIE - Online komunikácia
Cvičenie
Prezentácia - Sociálne siete a online komunikácia
Handout - Sociálne siete a online komunikácia
Pozvánka
Dotazník spätnej väzby
Plánovací hárok - večer pre rodičov

7-12: Hry/ kreatívna práca s médiami

Večer pre rodičov: Hry a kreatívna práca s médiami (7-12)
Prezentácia: Hry a kreatívna práca s médiami (7-12)
Handout - Hry a kreatívna práca s médiami (7-12)
Pozvánka
Dotazník spätnej väzby

13-18: Mediálne návyky

Podpora kladenia otázok
Stratégie rodičovskej mediácie a postupy mediálnej výchovy
Rola rodičov a tipy
Večer pre rodičov: Mediálne návyky detí (13-18)
Prezentácia - Mediálne návyky mladých ľudí (13-18)
Handout - Mediálne návyky mladých ľudí (13-18)
Pozvánka
Plánovací hárok - večer pre rodičov

13-18: Reklama

Prezentácia: Reklama a mladí ľudia (13-18)
Handout - Reklama a mladí ľudia (13-18)
Plánovací hárok
Pozvánka
Dotazník spätnej väzby

13-18: Mediálne postavy / celebrity

Večer pre rodičov o mediálnych postavách
Prezentácie - Mediálne postavy/ celebrity a mladí ľudia (13-18)
Handout - Mediálne postavy/ celebrity a mladí ľudia (13-18)
Pozvánka
Dotazník spätnej väzby

13-18: Internet a veľké dáta

Prezentácia - Internet a veľké dáta
Handout - Internet a veľké dáta
Dotazník spätnej väzby

13-18: Sociálne médiá a okamžité správy

Prezentácia - Sociálne siete a online komunikácia
Handout - Sociálne siete a online komunikácia
Pozvánka
Plánovací hárok - večer pre rodičov
Dotazník spätnej väzby

13-18: Hry/ kreatívna práca s médiami

Večer pre rodičov na tému hry a kreatívna práca s médiami (13-18)
Prezentácia: Hry a kreatívna práca s médiami (13-18)
Handout - Hry a kreatívna práca s médiami (13-18)
Pozvánka
Dotazník spätnej väzby