Accessibility Tools

O projekte

Mediálna gramotnosť je v dnešnej spoločnosti, kde každodenný život a pracovný svet výrazne ovplyvňuje digitalizácia, kľúčovou zručnosťou. Práca s digitálnymi médiami je dnes v Európe bežnou súčasťou rodinného života, a to aj (a najmä) na vidieku. Význam, ktorý u dieťaťa alebo mladého človeka nadobudne používanie digitálnych médií, ako aj smer, ktorým sa bude vyvíjať jeho spôsob používania médií, významne závisí od mediálnej výchovy jeho rodičov.

Dospelí si často zamieňajú technické zvládnutie počítača s mediálnou gramotnosťou. Deti a dospievajúci však potrebujú podporu najmä pri výbere mediálnych obsahov, ako aj pri ich spracovaní a regulácii času stráveného používaním médií. Cieľom projektu je preto sprístupniť rodičom túto tému a poskytnúť im dostatok informácií. Jedným zo spôsobov, ako podporiť rodičov v ich úlohe poskytovateľov mediálnej výchovy, je organizácia tematicky zamerných večerov pre rodičov. Takto im môžeme poskytnúť mediálnopedagogické poznatky a praktické pomôcky takým spôsobom, ktorý je vhodný na každodennú mediálnu výchovu v domácnosti a ktorý sa môže rozvinúť v rámci spoločnej výmeny skúseností.

Prostredníctvom medzinárodnej spolupráce sa v rámci projektu vyvíja obsah, ktorý umožňuje rodičom a dospelým z rôznych profesijných oblastí, napríklad odborníkom v oblasti vzdelávania, viesť večery mediálnej výchovy pre rodičov.