Accessibility Tools

Online testovanie výsledkov vzdelávania

Platforma MediaParents vám ponúka možnosť prostredníctvom testu vyhodnotiť vaše študijné výsledky.

Prečo by som sa mal/-a otestovať?

Test vám ponúka nasledujúce výhody:

  • Po jeho úspešnom zvládnutí získate certifikát, ktorý potvrdzuje vaše nadobudnuté vedomosti.
  • Identifikácia nedostatkov vo vašich vedomostiach vám umožní cielene sa zamerať na vybrané oblasti, v ktorých sa potrebujete dozvzdelať a tieto nedostatky odstrániť.
  • Po úspešnom zvládnutí testu budete zaradení do dynamickej mapy konzultantov MediaParents, a tak vás môžu nájsť záujemcovia z radov potenciálnych klientov.
  • Aktivácia editovateľných materiálov vám umožní si materiály individuálne prispôsobiť na plánovaný večer pre rodičov.

 

Ako test funguje?

  • Aby ste mohli otestovať svoje vedomosti, musíte sa zaregistrovať. Vďaka tomu vám po úspešnom absolvovaní testu vystavíme osobný certifikát a bude vás možné vyhľadať na dynamickej mape.
  • Moduly, z ktorých sa budete testovať, si môžete ľubovoľne zvoliť podľa vašich preferencií. Vedomosti zo základného kurzu sú však povinnou súčasťou testu.
  • Test úspešne absolvujete, ak správne odpoviete aspoň na 50 % otázok.

Začať testovanie!