Accessibility Tools

Curriculum Icon

Avancerat utbildningskoncept för MediaParents eLearning

En väl genomtänkt och strukturerad läroplan för den avancerade online-utbildningen, för att bli en MediaParent-konsult, är grunden för de övriga projektresultaten och för det europeiska genomförandet av MediaParents-projektet. Här kan fortbildningskonceptet för att bli MediaParent-konsult laddas ner i form av en läroplan. Den beskriver 17 eLearning-kurser för genomförande av ämnesrelaterade, mediepedagogiska föräldrakvällar med innehåll och lärandemål.

Download