SKOLA DOKORAN - WIDE OPEN SCHOOL NO

Škola dokorán - Wide Open School n. o. grundades 2012 som en efterträdare för Wide Open School Foundation som grundades 1994 och fortsätter att satsa på sina prioriteringar inom områdena ECD, reformen av utbildningssystemet och utbildning för de marginaliserade. Vi tror att alla familjer, särskilt de med små barn, borde leva i heterogena samhällen, i en välmående och tolerant miljö, ha tillgång till utbildning och sociala tjänster och förlita sig på en kompetent offentlig förvaltning för att tillgodose sina behov. Verksamheten i ŠD – WOS är indelad i fyra huvudkategorier: Barn som lyckas i skolan, familjer som uppfyller sin grundläggande funktion, hållbara heterogena samhällen och engagerade, utbildade och erfarna experter.

www.skoladokoran.sk