ELDERBERRY AB

Elderberry AB bedriver utveckling och strategiska studier, skriver, testar, redigerar och publicerar inom: skola, ungdom, vuxen, lärare, kultur och arv, ofta med sociokulturella och urbana kopplingar. Elderberry AB har erfarenhet av att utveckla utbildningsmaterial för skolor, kulturarv, migranter, flyktingar och mobil inlärning. Företaget har erfarenhet av såväl traditionella metoder för utbildningsmaterial och utbildning som med e-lärande, mobil inlärning och eCulture. Elderberry AB är specialiserade på att utveckla och integrera samtida pedagogisk metodik i sitt arbete såsom multipla intelligenser och att fokusera på ett problem- och scenariebaserat tillvägagångssätt. De har sitt eget Learning Management System för online-scenariebaserad utbildning, som sätter utbildning i en ram av situationer från verkliga livet.

www.elderberry.nu