SCHOLA EMPIRICA ZS

SCHOLA EMPIRICA är en oberoende, icke-statlig, icke-politisk och ideell organisation som är baserad i Prag och har arbetat sedan 2003 för att höja kvaliteten på den tjeckiska offentliga politiken. SCHOLA EMPIRICA är aktiv inom forskning om aktuella sociala frågor samt vid överföring av bästa praxis vid utformning och genomförande av policyer. Det är en ackrediterad utbildningsinstitution av ministeriet för utbildning, ungdom och idrott i Tjeckien. Målet är att stödja lärare (i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor), socialarbetare och föräldrar och hjälpa dem att ge barnen den bästa vården. Det finns olika sätt att närma sig tidig utbildning och vård, men vi strävar efter att definiera de metoder och strategier som har gett de mest konsekventa resultaten baserat på empiriska bevis.

www.scholaempirica.org