"Generationen gehen gemeinsam" G3 e.V. (Projektkoordinator)

Den registrerade föreningen "Generationen gehen gemeinsam (G3)" är aktiv inom utveckling, stöd och genomförande av regionala utvecklingsprojekt i periferi- och landsbygdsområden i södra Brandenburg, Tyskland. Föreningen har stor erfarenhet inom följande områden:

Teamet och medlemmarna i föreningen erbjuder en kompetensmix av utbildnings- och kvalificeringserbjudanden, olika projektupplevelser, praktisk implementering, vetenskaplig expertis och passionerat socialt engagemang, vilket är anledningen till föreningens framgång.

www.gdrei-web.de