Produktion

Plattform & moduler för e-lärande

Utveckling av en e-läroplattform och onlinekurser för att kvalificera sig som MediaParent-konsult

Material för MediaParent-konsulter

Utveckling av fälttestat, ämnesrelaterat och målgruppsorienterat material för att genomföra föräldrakvällar

Online utvärdering av läranderesultat

Utveckling av en metod för utvärdering av inlärningsprestationer och online-tester

Databas och karta över MediaParent-konsulter

Dynamisk karta och databas för att hitta MediaParent-konsulter