Accessibility Tools

Om projektet

Mediekunskap är en nyckelkompetens i ett samhälle där vardagen och arbetslivet påverkas väsentligt av digitaliseringen. Att hantera digitala medier är en del av vardagen för europeiska familjer idag, särskilt på landsbygden. Vilken betydelse användningen av digitala media har för ett barn eller ungdom och i vilken riktning medieanvändningen utvecklas beror väsentligt på föräldrarnas medieutbildning och -kunnande.

Vuxna misstar ofta snabb och teknisk användarkompetens för omfattande mediekunskap. Barn och ungdomar behöver dock stöd särskilt vid valet av medieinnehåll samt vid bearbetning och reglering av användningstiden. Syftet med projektet är därför att göra det möjligt för föräldrar att hantera ämnet och att ge dem tillräcklig information. Ett sätt att stödja föräldrar i deras mediefostraruppgift är att hålla föräldrakvällar som är ämnesrelaterade och institutionellt fristående. På så sätt kan mediepedagogisk kunskap och praktiska färdigheter förmedlas på ett sätt som är lämpligt för alldaglig utbildning hemma och kan utvecklas till ett gemensamt utbyte.

Genom internationellt samarbete utvecklar projektet innehåll som gör det möjligt för föräldrar och vuxna med olika yrkesbakgrund, såsom yrkesverksamma inom utbildning, att genomföra mediekurser för föräldrar.