Výstupy

Pokročilá tréningová koncepcia

Vývoj koncepcie rozšíreného vzdelávania a tematických e-learningových kurzov vo forme kurikula

ELearningová platforma a moduly

Vývoj ELearningovej platformy a online kurzov na získanie kvalifikácie konzultanta MediaParent

Materiály pre konzultantov MediaParent

Vývoj v praxi overených, tematicky zameraných materiálov určených pre cieľovú skupinu na realizáciu rodičovských večerov

Online hodnotenie vzdelávacieho výkonu

Vývoj metódy hodnotenia študijných výsledkov a online testu

Databáza a mapa konzultantov MediaParent

Dynamická mapa a databáza na vyhľadávanie konzultantov MediaParent