SKOLA DOKORAN - WIDE OPEN SCHOOL NO

Škola dokorán - Wide Open School n. o. vznikla v roku 2012 ako nástupca Nadácie Škola dokorán, založenej v roku 1994, a pokračuje v realizácii svojich priorít v oblasti predškolskej výchovy, reformy vzdelávacieho systému a vzdelávania marginalizovaných skupín. Sme presvedčení, že všetky rodiny, najmä tie s malými deťmi, by mali žiť v heterogénnych komunitách, v prosperujúcom a tolerantnom prostredí, mať prístup k vzdelaniu a sociálnym službám a pri napĺňaní svojich potrieb sa môcť spoľahnúť na kompetentnú verejnú správu. Činnosti ŠD-WOS sú rozdelené do štyroch hlavných kategórií: Deti úspešné v škole; Rodiny, ktoré plnia svoju základnú funkciu; Udržateľné heterogénne komunity; Angažovaní, vzdelaní a skúsení odborníci.

www.skoladokoran.sk