ELDERBERRY AB

Elderberry AB realizuje vývojové a strategické štúdie, autorskú, testovaciu, edičnú a publikačnú činnosť v oblastiach: školstvo, mládež, dospelí, učitelia, kultúra a kultúrne dedičstvo, často so sociokultúrnym a urbánnym dosahom. Spoločnosť Elderberry AB má skúsenosti s vývojom vzdelávacích materiálov pre školy na vzdelávanie o kultúrnom dedičstve a kultúre, migrantoch a utečencoch a mobilného vzdelávania. Táto spoločnosť má skúsenosti s tradičnými metódami tvorby vzdelávacích materiálov a školení, ako aj s eLearningom, mobilným vzdelávaním a eCulture. Spoločnosť Elderberry AB sa vo svojej práci špecializuje na vývoj a integráciu súčasnej vzdelávacej metodiky, využíva napríklad model viacnásobnej inteligencie a využíva prístup založený na rôznych a scenároch. Má vlastný systém riadenia on-line výučby založený na scenároch, vďaka ktorému sa školenia uskutočňujú v kontexte reálnych životných situácií.

www.elderberry.nu