SCHOLA EMPIRICA ZS

SCHOLA EMPIRICA je nezávislá, mimovládna, nepolitická a nezisková organizácia so sídlom v Prahe, pôsobiaca od roku 2003 s cieľom zvyšovať kvalitu českej verejnej politiky. SCHOLA EMPIRICA sa aktívne venuje výskumu aktuálnych spoločenských problémov, ako aj prenosu osvedčených postupov pri tvorbe a implementácii rôznych politík. Je akreditovanou vzdelávacou inštitúciou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. Jej cieľom je podporovať učiteľov (v materských, základných a stredných školách), sociálnych pracovníkov a rodičov a pomáhať im poskytovať čo najlepšiu starostlivosť o deti. Existujú rôzne prístupy k ranému vzdelávaniu a starostlivosti, my sa však snažíme definovať metódy a stratégie, ktoré na základe empirických dôkazov prinášajú najkonzistentnejšie výsledky.

www.scholaempirica.org