Accessibility Tools

Online vyhodnocení absolvování kurzu

Platforma MediaParents nabízí možnost otestovat si znalosti získané při studiu kurzu.

Proč bych měl/a absolvovat test?

Hlavní přínosy testu:

  • Po úspěšném absolvování testu obdržíte certifikát potvrzující znalosti získané v kurzu.
  • Výsledky testu vám umožní identifikovat nedostatky a vytipovat oblasti vhodné k upevnění získaných znalostí.
  • Po úspěšném absolvování testu budete uvedeni na mapě konzultantů MediaParents, díky čemuž vás mohou najít zájemci z řad rodičů.
  • Získáte přístup k materiálům v editovatelné verzi, které můžete přizpůsobit konkrétním potřebám pro plánování a přípravu setkání pro rodiče

 

Jak testování funguje?

  • Pro absolvování testu je nutné se zaregistrovat. Následně obdržíte certifikát a budete uvedeni na mapě konzultantů MediaParents.
  • Absolvování základního kurzu a přidruženého testu je povinné, zbylé moduly si můžete zvolit dle vlastní preference.
  • Pro úspěšné absolvování je nutné zodpovědět správně alespoň 50 % otázek.

Vzhůru do toho!