Accessibility Tools

O projektu

Mediální gramotnost je klíčovou kompetencí ve společnosti, jejíž každodenní život a pracovní svět jsou výrazně ovlivněny digitalizací. Práce s digitálními médii je dnes součástí každodenního života evropských rodin, a to i (a zejména) ve venkovských oblastech. Význam používání digitálních médií pro dítě nebo mladého člověka a směr, kterým se používání médií vyvíjí, významně závisí na mediální gramotnosti rodičů.

Dospělí často zaměňují technickou zdatnost za mediální gramotnost. Děti a dospívající však potřebují podporu zejména při výběru mediálních obsahů a při regulaci doby jejich užívání. Cílem projektu je proto umožnit rodičům, aby se s tímto tématem vypořádali, a poskytnout jim dostatek informací. Jedním ze způsobů, jak podpořit rodiče v jejich úkolu mediální výchovy, je pořádání tématických rodičovských večerů. Tímto způsobem lze předávat mediálně pedagogické poznatky a praktické rady způsobem, který je vhodný pro každodenní výchovu doma a který lze rozvíjet společným sdílením zkušeností.

Prostřednictvím mezinárodní spolupráce projekt vytváří obsah, který umožňuje rodičům a dospělým z různých profesí, například pedagogickým pracovníkům, vést večery mediální výchovy pro rodiče.