Accessibility Tools

Curriculum Icon

Koncepce rozšířeného odborného vzdělávání

Propracovaný a strukturovaný vzdělávací plán pro pokročilé školení budoucích poradců programu MediaParent je základem pro další výstupy projektu a pro evropskou výměnu v rámci projektu MediaParents. Zde si můžete stáhnout pokročilé školení ve formě kurikula, abyste se mohli stát poradcem programu MediaParent.. Je v něm obsaženo 17 eLearningových kurzů pro využití v rámci tematických vzdělávacích večerů pro rodiče týkajících se médií. Kurikulum zahrnuje obsah těchto kurzů a jejich vzdělávací výstupy.

Download