Accessibility Tools

Curriculum Icon

Концепция за обучение за MediaParents eLearning

Добре структурираният учебен план за онлайн обучение за MediaParents консултанти е основата за останалите резултати по проекта, както и за европейски трансфер на проекта MediaParents. Тук може да бъде изтеглен учебният план, който се състои от 17 eLearning (онлайн) курса по теми, свързани с медийното образование и организирането на медийни образователни събития за родители.

Изтегли