За проекта

Медийната грамотност е ключова компетентност в общество, където ежедневието и бизнеса са значително повлияни от цифровизацията. Справянето с цифрови медии е част от ежедневието на европейските семейства днес, особено в селските райони. Начина на използване на дигитални медии от деца или младежи и посоката, в която се развива това използване, зависи значително от медийното образование на родителите.

Възрастните често бъркат техническата оперативна компетентност за широка медийна грамотност. Децата и юношите обаче се нуждаят от подкрепа, особено при подбора на медийно съдържание, както и при обработката и регулирането на времето за използване. Затова целта на проекта е да даде възможност на родителите да се справят с темата и да им предостави достатъчно информация. Един от начините за подпомагане на родителитете в медийното образование е провеждане на тематични родителски вечери. По този начин медийно-педагогическите знания и практическите материали могат да бъдат предадени по начин, който е подходящ за ежедневното обучение у дома и могат да бъдат развити в съвместен обмен.

Чрез международно сътрудничество проектът разработва съдържание, което дава възможност на родители и възрастни от различни професионални среди, като образователни специалисти, да провеждат медийни образователни вечери за родители.