Резултати

Платформа за е-обучение и модули

Разработване на платформа за е-обучение и онлайн курсове за MediaParent консултанти

Материали за MediaParent консултанти

Разработване на тематични, тествани на място, ориентирани към целевите групи материали за провеждане на родителски вечери

Онлайн оценка на резултатите от обучението

Разработване на метод за оценка на резултатите от обучението и онлайн тест

База данни и карта на MediaParent консултанти

Динамична карта и база данни за търсене на MediaParent консултанти