Консорциум

"MediaParents - Обучение за усъвършенстване на медийното образование на родители в селските райони" е Erasmus+ проект: 2020-1-DE02-KA204-007551

Кликнете върху логата на партньорите за повече информация

<