Accessibility Tools

Материали за MediaParent консултанти

Тези материали са включени като ресурси в модулите на курса. Някои от тях са достъпни в редактируем формат след завършване на тестовете, когато станете MediaParents консултант.

Основен курс

Съвети за успешно събитие с родители
5 най-добри съвета за събитие с родители
Подредба на стаята
Избор на тема. Покана
Покана за събитието
Лист за планиране и контролен лист
Организационни модели
Съвети за интерактивна презентация
Международни права
Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн
Топ 5 съвета за избягване на медийни конфликти

2-6: Медийни навици

Лист за планиране на събитие за родители на тема игри и творческа медийна работа
Примерна презентация
Кратка визуална информация
Формуляр за обратна връзка

2-6: Рекламата и малките деца

Примерна презентация за родителско събитие на тема "Рекламата и малките деца"
Примерна кратка информация за раздаване на родителите по време на събитието за родители
Примерна покана
Формуляр за обратна връзка

2-6:Медийни герои

Лист за планиране на събитие за родители на тема игри и творческа медийна работа
Примерна презентация
Кратка визуална информация
Формуляр за обратна връзка

2-6: Игри / Творческа медийна работа

Лист за планиране на събитие за родители на тема игри и творческа медийна работа
Примерна програма на събитието
Примерна презентация
Кратка визуална информация
Формуляр за обратна връзка

7-12: Медийни навици

Лист за планиране на събитие за родители на тема игри и творческа медийна работа
Примерна презентация
Кратка визуална информация
Формуляр за обратна връзка

7-12: Реклама и деца

Примерна презентация за родителско събитие на тема "Рекламата и децата"
Примерна кратка информация за раздаване на родителите по време на събитието за родители
Примерна покана
Формуляр за обратна връзка

7-12: Медийни герои / известни лица

Лист за планиране на събитие за родители на тема игри и творческа медийна работа
Примерна презентация
Кратка визуална информация
Формуляр за обратна връзка

7-12: Интернет и големи обеми от данни (Big data)

Презентация за събитието за родители
Кратка информация за събитието за родители

7-12: Социални медии и онлайн комуникация (instant messaging)

Примерна презентация
Кратка визуална информация
Формуляр за обратна връзка

7-12: Игри / Творческа медийна работа

Лист за планиране на събитие за родители на тема игри и творческа медийна работа
Примерна програма на събитието
Примерна презентация
Кратка визуална информация
Формуляр за обратна връзка

13-18: Медийни навици

Лист за планиране на събитие за родители на тема игри и творческа медийна работа
Примерна презентация
Кратка визуална информация
Формуляр за обратна връзка

13-18: Реклама

Примерна презентация за родителско събитие на тема "Рекламата"
Примерна кратка информация за раздаване на родителите по време на събитието за родители
Примерна покана
Формуляр за обратна връзка

13-18: Медийни герои /известни лица

Лист за планиране на събитие за родители на тема игри и творческа медийна работа
Примерна презентация
Кратка визуална информация
Формуляр за обратна връзка

13-18: Интернет и големи обеми от данни (Big data)

Презентация за събитието за родители
Кратка информация за събитието за родители
Формуляр за обратна връзка

13-18: Социални медии и онлайн комуникация (instant messaging)

Примерна презентация
Кратка визуална информация
Формуляр за обратна връзка

13-18: Игри / Творческа медийна работа

Лист за планиране на събитие за родители на тема игри и творческа медийна работа
Примерна програма на събитието
Примерна презентация
Кратка визуална информация
Формуляр за обратна връзка