Accessibility Tools

Онлайн оценка на резултатите от обучението

Платформата MediaParents ви предлага възможност да оцените резултатите си от обучението по даден курс чрез тест.

Защо трябва да правя тези тестове?

Тестовете ви предлагат следните ключови предимства:

  • След успешно завършване ще получите сертификат за потвърждаване на знанията, които сте придобили.
  • Идентифицирането на пропуските в знанията дава възможност за целенасочено учене и премахване на тези пропуски.
  • След успешно приключване на даден тест, ще бъдете вписани в динамичната карта на MediaParents консултантите и по този начин ще можете да бъдете намерени от заинтересовани потенциални клиенти.
  • Активирането на редактируемите материали позволява тези материали да бъдат индивидуално адаптирани към събитията за родители, които организирате.

 

Как работи тестът?

  • За да участвате в теста, трябва да се регистрирате, за да можете да получите персонален сертификат след успешно завършване и да бъдете намерени в динамичната карта.
  • Можете свободно да избирате тестовите модули. Трябва да се отбележи, че знанията от основния курс са задължително тестово съдържание.
  • Вие сте преминали, ако сте отговорили правилно на поне 50% от въпросите.

Започнете теста сега!