Accessibility Tools

Основен курс

Този курс обхваща основните знания за провеждане на родителска вечер и основите на медийното образование. Това е задължителен курс и тук получавате основната квалификация, за да станете MediaParent консултант.

2-6 години

Избираеми курсове, насочени към различни теми, свързани с медийно образование за деца, разделени в три възрастови групи.

7-12 години

Избираеми курсове, насочени към различни теми, свързани с медийно образование за деца, разделени в три възрастови групи.

13-18 години

Избираеми курсове, насочени към различни теми, свързани с медийно образование за деца, разделени в три възрастови групи.